قوانین و مقررات عضویت در شهر الکترونیک اقیانوس و اخذ وب سایت
بنا به صلاحدید، شرکت گسترش فناوری اقیانوس اختیار تایید محتوای هر گونه اطلاعاتی را كه مشتری ارائه می‌دهد در صورتی خواهد داشت كه:
 1- مشتری عدم مطابقت با ویژگیهای مقرر در اطلاعات متحد الشكل را احراز نماید.
 2 - اطلاعات ارائه شده حاوی مطالب اشتباه و گمراه كننده و اطلاعات غیر قانونی یا مطالب مبتذل نباشد. و یا به هر دلیلی كه شرکت گسترش فناوری اقیانوس صلاح بداند.
شرکت گسترش فناوری اقیانوس در قبول و یا رد کلیه اطلاعات و مطالب ارائه شده از سوی مشتری بدون نیاز به ذکر دلیل مختار است و راسا می تواند نسبت به حذف آنها از روی وب سایت مشتری بدون اعلام قبلی اقدام نماید و مشتری حق اعتراض را از خود سلب می نماید. مسؤلیت متن و محتوای مطالب ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد، به عهده مشتری میباشد و مشتری شرکت گسترش فناوری اقیانوس را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبری میدارد.
مشتری تعهد می نماید با علم و اطلاع کامل از قانون جرائم رايانه‌ ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید اقدام به درج مطالب و اطلاعات و تصاویر در سایت خود نماید. در غیر این صورت کلیه مسئولیت و عواقب ناشی از درج اطلاعات مغایر با قانون فوق به عهده مشتری است و مشتری تعهد می نماید ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از بسته شدن وب سایت خود و یا سامانه اقیانوس را که به هر دلیل به علت عدم رعایت قانون فوق توسط مشتری صورت می پذیرد را بر اساس حکم مراجع ذیصلاح به شرکت گسترش فناوری اقیانوس پرداخت نماید.
مسؤلیت آثار سوء ناشی از ارسال مطالب غلط از جانب مشتری برای مخاطبان سایت وی و سامانه اقیانوس و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاههای بازرسی و نظارتی، به عهده مشتری میباشد.
 محتوای مطالب ارسالی میبایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد:
 1- با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
 2- باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
 3- مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
 4- به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.
 5- با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
 در صورتی که شرکت گسترش فناوری اقیانوس اطلاعات و مطالب ارائه شده توسط مشتری را رد نماید موظف به آگاه ساختن مشتری می باشد. حتی بعد از ثبت اطلاعات در سایت مشتری، شرکت گسترش فناوری اقیانوس حق اعتراض خود به آن در آینده و حذف و یا ویرایش اطلاعات فوق را فسخ نمی کند.
شرکت گسترش فناوری اقیانوس حق فسخ قرارداد را دارا می‌باشد و در این حالت در صورت عدم اثبات تخلف احتمالی صورت گرفته توسط مشتری، بایست هزینه های از قبل پرداخت شده را به مشتری عودت دهد. قانوناً و مطابق قاعده انصاف، مشتری حق مطالبه خسارت علیه شرکت گسترش فناوری اقیانوس را به جهت عدم قرار دادن اطلاعات و یا فسخ هر نوع قراردادی نخواهد داشت.
شرکت گسترش فناوری اقیانوس تلاش های معقولانه خویش را در امكان دسترسی و نمایش آن از طریق شبكه گسترده جهانی (وب) به عمل خواهد آورد و در قبال از کار افتادن دوره ای وب سایت، بك‌آپ، اعمال غیر مترقبه و سایر اوضاع و احوال خارج از كنترل شرکت گسترش فناوری اقیانوس مسئولیتی متوجه شرکت گسترش فناوری اقیانوس نمی‌باشد.
حقوق مالكیت: شرکت گسترش فناوری اقیانوس تمامی حقوق مالكیت موجود و مرتبط با سایت ها و سایر موارد مالكیتی اعم از حق نسخه برداری، علائم تجاری، رازهای تجارت و اطلاعات محرمانه را احراز می کند. شرکت گسترش فناوری اقیانوس سایر حقوق مرتبط با این قبیل موارد مالكیتی را اعطاء نخواهد كرد، مگر آنكه مشتری به شرکت گسترش فناوری اقیانوس مجوز غیر انحصاری در استفاده از مواد تبلیغاتی ارائه شده كه شامل علائم تجاری، حق نسخه برداری و هایپر لینك از سایت خود به سایت مشتری در طول مدت قرارداد، را اعطاء كرده باشد.
با فسخ قرارداد، شرکت گسترش فناوری اقیانوس به حذف مواد تبلیغاتی ارائه شده از سایت خود در مدت متعارف، توافق می‌نماید.
تضمینات و تعهدات:
 الف) مشتری اعلام و تضمین می‌نماید كه اطلاعات و مطالب ارائه شده در سایت گمراه كننده و نادرست نبوده و حاوی مطالب نادرست، توهین آمیز، مضر و مبتذل نمی باشد و مطابق با همه قوانین حاكم بوده و ناقض حقوق گروه دیگری نیست و شامل به حقوق راجع به نسخه برداری، علائم تجاری، حقوق اخلاقی و محرمانه، رازهای تجارت، امتیازنامه ها و سایر حقوق نمی‌باشد. بعلاوه مشتری حق نامحدود و انحصاری خویش در استفاده از تمامی مواد تبلیغاتی را تضمین و ارائه می‌نماید.
ب) شرکت گسترش فناوری اقیانوس همه تضمینات اظهار شده و ضمنی شامل به قابلیت تجاری، تناسب با اهداف خاص، و عدم نقض حقوق شخص ثالث را از خود سلب می‌نماید. تحت هیچ شرایطی شرکت گسترش فناوری اقیانوس خواه به موجب قرارداد یا خارج از قرارداد (شامل کوتاهی) و یا به گونه ای دیگر، بابت خسارات غیرمستقیم، اتفاقی (شامل حراج و یا سود از دست رفته، اطلاعات گم شده ، اختلال تجارتی و یا حق‌الوكاله) و هر نوع عدم تعهد مشتری به ایفای وظایف خود مسئولیتی نخواهد داشت، حتی اگر از قبل وی نسبت به آنها مطلع بوده باشد.
پرداخت غرامت: مشتری در قبال دعاوی، تهدیدات، مطالبات، پرداخت ها، اقدامات، منشأ عمل، مسئولیت ها، تعهدات و سایر موارد، شامل ولی نه محدود به هزینه های دادرسی، حق‌الوكاله، هزینه شهود، هزینه حل و فصل دعاوی و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و ضررهای ناشی از نقض تضمینات و تعهداتی كه مشتری به شرکت گسترش فناوری اقیانوس طرح کرده است و به گونه ای دیگر، ناشی از نمایش تبلیغات بروی سایت می باشد، ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی را بیمه کرده و متعهد به عدم تضرر می‌باشد. مشتری مکلف است از هرگونه خسارت به نرم افزار شرکت گسترش فناوری اقیانوس اجتناب ورزد و در صورت اثبات هر گونه تخلف مادی و معنوی متعهد به پرداخت غرامت به شرکت گسترش فناوری اقیانوس می گردد.
حوادث غیر مترقبه: شرکت گسترش فناوری اقیانوس در قبال قصور یا تاخیر در ایفای تعهدات خود كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به حوادث غیر مترقبه، سیل، بلایای طبیعی، اعمال تروریستی، اختلال یا قطع برق در صنایع همگانی، خلل سیستم انتقال، نقص سرور، از کار افتادن سرور به هر دلیلی که خارج از اراده و کنتر شرکت گسترش فناوری اقیانوس باشد، اعتصاب، تحریم یا سایر اوضاع و احوالی كه خارج از كنترل وی باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.
شرکت گسترش فناوری اقیانوس مسئولیت هرگونه اشتباهات احتمالی پیش آمده در قیمت های درج شده در سایت مشتری را به هر نحو که انجام پذیرد (درج قیمت از طریق پنل مدیریت و یا استفاده از سیستم پیامک و یا از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به شرکت گسترش فناوری اقیانوس) را از خود سلب می نماید. مشتری مسئولیت کامل قیمت های درج شده در سایت خود را به عهده می گیرد. مشتری متعهد می شود نسبت به درج قیمت ها در سایت خود کمال دقت را مبذول نماید. در صورت وجود هر گونه اختلاف قیمت در روش های ارسال (پست پیشتاز و پیک موتوری) مندرج در سایت مشتری و قیمت های واقعی, مشتری متعهد و مکلف است که نسبت به پرداخت مابه التفاوت به مراکز مربوطه اقدام نماید. شرکت گسترش فناوری اقیانوس مسئولیت هرگونه مغایرت در امر خرید و فروش و تراکنش های مالی را از خود سلب می نماید. مشتری مسولیت های کامل تراکنش های انجام شده در سایت خود را به عهده می گیرد و شرکت گسترش فناوری اقیانوس را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی که ناشی از کم فروشی، گران فروشی، عدم ارسال کالا ویا ارایه خدمات و سایر امور مرتبط با تراکنش های مالی در وب سایت مشتری صورت گیرد را مصون و مبری میدارد.
کلیه هزینه های سایت ها و سرویس های غیر رایگان بلافاصله پس از ایجاد هسته اولیه سایت و ارایه رمز پنل مدیریت وب سایت به صاحب سایت اخذ می گردد. در حال حاضر امکان پرداخت اقساطی وجود ندارد. در صورت وصول نشدن مطالبات این شرکت ظرف مدت حداکثر 3 روز پس از ارایه پنل مدیریت، سرویس مورد نظر تا زمان پرداخت هزینه ها از دسترس کاربران اینترنت خارج می گردد و مالک سایت حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
در صورت استفاده مشتری از سامانه های نوبت دهی (اینترنتی – از طریق دفاتر پیشخوان – پیامکی)، مشتری هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از اشتباه در نوبت های صادر شده را بر عهده گرفته و کلیه موارد را از شرکت گسترش فناوری اقیانوس سلب می نماید. مشتری تعهد می نماید زمان های تخصیص یافته جهت استفاده در سامانه نوبت دهی را با دقت در سیستم وارد نماید و در صورت وجود اختلاف در زمان و یا هزینه در نوبت های صادره، مشتری متعهد به بازگرداندن وجه اخذ شده به مشتریان خود می باشد.
در صورت عدم تمایل مشتری به ادامه قرارداد، مشتری با ابلاغ مکتوب ظرف مدت 3 روز پیش از پایان قرارداد فسخ آن را به شرکت گسترش فناوری اقیانوس آن را اعلام خواهد نمود. شرکت گسترش فناوری اقیانوس حق فسخ قرارداد را بنا به هر دلیلی ظرف مدت 2 روز پیش از پایان قرارداد خواهد داشت.
تعهدات مشتری در رایطه با پنل پیامک
مسؤلیت متن و محتوای پیامهای ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد، به عهده مشتری میباشد و مشتری شرکت گسترش فناوری اقیانوس را از هرگونه ادعا، خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبری میدارد. در صورتیکه به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام شده از سوی شرکت گسترش فناوری اقیانوسهای اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذیصلاح قانونی، شرکت گسترش فناوری اقیانوس مجبور به وضع محدودیتهایی در زمانبندی انتقال پیامکهای مربوط به مشتری شود، مشتری ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمانبندی مذکور می باشد. مشتری مجاز به ارسال پیامک بصورت ناشناس نمیباشد. مشتری موظف است هویت شخص ارسال کننده پیامک را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم، امکان شناسایی وجود داشته باشد. مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیامک ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشورو یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی به شرکت گسترش فناوری اقیانوس گردد، به طور کامل به عهده و متوجه مشتری میباشد و شرکت گسترش فناوری اقیانوس از این بابت مصون و مبری است. ارسال پیامکهای غیر مجاز که مطابق با قوانین کشور نباشد سبب مسدود شدن پنل کاربری و ارجاع به مراجع قضایی میگردد. مشتری در ارسال پیام های تجاری نباید از عناوین فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده نماید و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایند. چنانچه قانون برای فرستندگان پیامهای ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه های پیشبینی نماید، مشتری متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقص قانون می باشد.
مشتری متعهد میشود کلیه قوانین و مقررات مصوب که ممکن است در آینده برای ارسال پیامهای ناخواسته وضع گردد اجرا نماید.
برای پیام های ناخواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ شود، مشتری متعهد به جبران آن میباشد.
مشتری باید محدودیتهای شبکه و اپراتور را در ارائه سرویسها در نظر بگیرد. مسؤلیت آثار سوء ناشی از ارسال پیامها و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاههای بازرسی و نظارتی، به عهده مشتری میباشد.
محتوای پیام ارسالی میبایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد:
با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.
با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.
عضویت در شهر الکترونیک اقیانوس و استفاده از هر کدام از خدمات آن به منزله امضاء الکترونیکی کاربر بوده و درمحاکم قضایی قابل استناد است. این قوانین در هر زمانی قابل تغییر می باشد و کاربر تا زمانی که این قوانین را قبول داشته باشد می تواند از این سیستم استفاده نماید.
صفحه نخست